×

Privacyverklaring

AVG privacybeleid van camping “Hoeve Kroep An”

Geachte relatie/gast,

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. In onderstaande verklaring willen wij u graag op de hoogte stellen van ons privacy plan. Hierbij vragen wij u toestemming  om uw gegevens te bewaren/gebruiken volgens deze wet. Indien u hiertegen bezwaren heeft of vragen, neem dan contact op met camping “Hoeve Kroep An” anders nemen wij aan dat u akkoord bent met  onderstaande verklaring en registeren wij u als zodanig. 

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Bedrijfsnaam / naam gast;
Adres;
Postcode;
Vestigingsplaats / woonplaats;
Land;
Telefoonnummer;
Factuurbedragen;
E-mailadres;

Deze gegevens worden slechts verwerkt ten behoeve van uw reservering en om te voldoen aan de wettelijke verplichting. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Camping “Hoeve Kroep An” verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  1. U te informeren over uw reservering/ wijzigingen van uw reservering / van onze diensten;
  2. U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is;     
  3. Het afhandelen van uw betaling;
  4. Camping “Hoeve Kroep An” verwerkt/verstrekt persoonsgegevens aan derden als wij hier wettelijk toe verplicht zijn. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Camping “Hoeve Kroep An” bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Camping “Hoeve Kroep An” verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Denk hierbij aan onze: accountant, reserveringsprogramma , websitebeheerder, betalingsprogramma’s  en administratief medewerker(s).

Online reserveren:

Via Tommy Booking Support kunt u uw plaats op onze camping reserveren. U komt dan automatisch in het systeem van Tommy Booking Support terecht. Wij hebben geen enkele controle wat Tommy Booking Support met uw gegevens doet. Wij raden u aan om op de site van Tommy Booking Support hun privacy verklaring te lezen.

Website 
Camping “Hoeve Kroep An” respecteert de privacy van bezoekers van onze website. Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. 

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of we je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je een account hebt en je logt in op deze site, slaan we een tijdelijk cookie op om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Dit cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die geregistreerd op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

 Klikgedrag en bezoekgegevens
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. 
Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics 
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. 

Facebook en Twitter (social media) 
Op de website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken zoals Facebook en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door Facebook en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie. Leest u de privacyverklaring van Facebook en van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken. Dit geldt ook voor andere social media kanalen.

Foto’s /video’s
Camping “Hoeve Kroep An” gebruikt soms ook foto’s of filmpjes van gasten op onze website en/of reclamefolder. Dit doen wij om een sfeer te creëren op onze site/folder.  Wij doen dit alleen met u toestemming.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@hoevekroepan.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op uw verzoek. 
Camping “

Hoeve Kroep An” wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons  

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Camping “Hoeve Kroep An” neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Met vriendelijke groet,

 Camping “Hoeve Kroep An”

Jacolien en Jan Langwerden

 

 

 

 

Privacyverklaring | Copyright by Hoeve ''Kroep An | Created by